Det är vi som håller i Fiberföreningen

Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening (LH Fiber) är en ekonomisk förening startad 2013, med ett lokalt fibernät som ägs av föreningen. Föreningen LH Fiber är en sammanslagning av Lagmansholm och Hol. Fibernätet driftsattes i oktober 2017.
(Org.nr. 769626-5326)

 

Styrelsens medlemmar består av:

Per-Arne Danelius (Ordförande)

Anne-Marie Carlander (Ekonomi)

Henri Savinainen (Ekonomi)

Peter Aronsson (Ledamot)

Joel Larsson (Vice Sekreterare)

Håkan Andersson (Web-ansvarig)

Stig-Ove Svensson (Sekreterare)

Medlemmar och anslutningar:

Vid 2022 års slut har föreningen 287

anslutningar inklusive vilande,

nätet omfattar totalt cirka 310 hushåll.

Under 2022 har 1 ny

anslutning tillkommit.