Det är vi som håller i Fiberföreningen

Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening (LH Fiber) är en ekonomisk förening startad 2013, med ett lokalt fibernät som ägs av föreningen i Vårgårda. Föreningen LH Fiber är en sammanslagning av socknarna Lagmansholm och Hol. Fibernätet driftsattes i oktober 2017.
(Org.nr. 769626-5326)

 

Styrelsens medlemmar består av:

Per-Arne Danelius (Ordförande)

Anne-Marie Carlander (Ekonomi)

Henri Savinainen (Ekonomi)

Peter Aronsson (Ledamot)

Joel Larsson (Vice Sekreterare)

Håkan Andersson (Web-ansvarig)

Stig-Ove Svensson (Sekreterare)

Medlemmar och anslutningar:

Vid 2019 års slut har föreningen 287

anslutningar inklusive vilande,

nätet omfattar totalt cirka 310 hushåll.

Under 2019 har ca: 7 nya

anslutningar tillkommit.